Rodzi się więcej chłopców, ale “dojrzałego wieku” dożywa więcej kobiet

GUS opublikował statystyki ludzkości w Polsce. Pod koniec 2020 roku w Polsce było 37.840.001 rezydentów. Ze statystyk wynika, że więcej rodzonych jest chłopców. Nie jest to jednak duża różnica.

Np. chłopców w wieku 0-4 lata jest 978.526 a dziewczynek 926.796 (to około 5% różnicy)

Sytuacja zmienia się u osób mających 55 lat i więcej. Ze statystyk wynika, że kobiet w wieku powyżej 55 lat jest już więcej, niż mężczyzn. W przypadku osób w wieku powyżej 80 lat, kobiet jest już 2 razy więcej. Np. mężczyzn w wieku 85-89 lat jest 159.279 a kobiet 376.980.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ludność / Ludność / Rezydenci (ludność rezydująca)

#TakaCiekawostka