Remont balkonów w budynku mieszkalnym na os. Leśnym 4h w Koziegłowach

CZTBS zlecił do wykonania remont balkonów w budynku na os. Leśnym 4h. Remont ma się rozpocząć pod koniec marca 2023 roku. Realizowany będzie przez 105 dni. Remont nie będzie dotyczyć balkonów określonych w projekcie jako typ 11 – 4 szt., typ 18 – 4 szt.

Zakres prac do wykonania:

REMONT BALKONÓW
1. skucie istniejących okładzin płytkowych z czoła i powierzchni płyty balkonowej oraz cokolików, progów,
2. w przypadku konieczności – prace demontażowe – przegrody między balkonowe i inne
3. demontaż istniejących opierzeń,
4. skucie warstw wykończeniowych do poziomu płyty żelbetowej w strefie okapowej – strefa 30 cm od lica balkonu,
5. skucie warstw wykończeniowych do poziomu wylewki nad izolacją termiczną płyty balkonowej,
6. oczyszczenie podłoża, w przypadku konieczności uzupełnienia (regeneracja) lub częściowa wymiana – do oceny indywidualnej przy udziale inspektora nadzoru,
7. zabezpieczenie powierzchniowe preparatami renowacyjnymi do betonu,
8. nowe warstwy posadzkowe: termiczna, przekładkowa – folia, wylewka systemowa ze spadkiem (jastrych dociskowy),
9. dylatacje obwodowe/pośrednie warstwy posadzkowej – jastrychu,
10. nowa izolacja przeciwwodna na poziomie wylewki – systemowa, wraz z wyobleniami, wywinięciami na ścianę, taśmami do mocowania opierzeń,
11. montaż nowych opierzeń z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze szarym,
12. montaż opierzeń i obróbek blacharskich otworów odwodnieniowych balustrad pełnych 3 piętra,
13. nowa warstwa wykończeniowa z płytek gresowych wraz z cokolikami, na kleju elastycznym i zaprawie spoinującej – mrozoodpornych,
14. wykonstruowanie progów przy drzwiach balkonowych ze styropianu XPS,
15. uszczelnienia elastyczne, silikonowe

BALUSTRADY ZAKRES REMOTU
1. sprawdzenie mocowania istniejących balustrad, w przypadku uszkodzeń – wymiana, naprawa kotew mocujących bądź naprawa płyty żelbetowej/warstwy spadkowej, w tym sprawdzenie mocowań bocznych balustrad,
2. oczyszczenie, odtłuszczenie, malowanie antykorozyjne stóp balustrad i części zakrytej warstwami wykończeniowymi balkonów,
3. uszkodzenia, zarysowania balustrad – regeneracja warstwy ocynku preparatami o wysokiej zawartości cynku, opartymi na estrowej żywicy epoksydowej,
4. zabezpieczenie warstwami papy słupków balustrad, przegród międzybalkonowych – ochrona + dylatacja od warstwy wylewki,
5. uszczelnienia elastyczne, silikonowe wokół słupków i mocowań bocznych balustrad,
6. zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie kątowników – podstawy części nadwieszonej w otworach odwodnieniowych balustrad 3 piętra,
7. sprawdzenie i ewentualnie wymiana opierzeń i płyty mocującej z OSB balustrad pełnych 3 piętra,

PRACE NAPRAWCZE ELEWACJI

1. prace naprawcze, uzupełniające w miejscach zdemontowanych obróbek blacharskich na elewacji – uzupełnienia styropianu, skucie – wycięcie fragmentów istniejącego pakietu tynku cienkowarstwowego, nowe warstwy – siatka, masa zbrojąca, tynk cienkowarstwowy, prace malarskie w kolorze,
2. prace renowacyjne zdegradowanych partii elewacji z „odciskiem imitującym drewno elewacyjne” w miejscach demontowanych opierzeń,
3. uciąglenie opierzeń blacharskich partii występowych elewacji w postaci pasów elewacyjnych,
4. prace naprawcze, INNE na elewacji – istniejącego pakietu tynku cienkowarstwowego, nowe warstwy – siatka, masa zbrojąca, tynk cienkowarstwowy, prace malarskie w kolorze,

PRACE MALARSKIE ELEWACJI
1. przody – lica balkonów od zewnątrz i wewnątrz wraz z ich kontynuacją,
2. spody balkonów
3. słupy, filary balkonów, będące kontynuacją balkonów loggi
4. fronty, przody ścian balustradowych – 3 PIĘTRO + ich kontynuacja
5. tyły ścian balustradowych – 3 PIĘTRO + NOWY TYNK
6. prace porządkowe, na balkonach i terenie przy budynku
7. renowacja istniejących terenów zielonych, opasek przybudynkowych, jeśli uległy uszkodzeniu w wyniku przeprowadzanych prac remontowych (po montażu rusztowań, dojazdu pojazdów budowlanych)

Szczegółowy zakres prac został określony załączonym projekcie architektoniczno-budowlanym autorstwa AKPB ARCHITEKCI Piotr Bartosik.
Z zakresu robót, które obejmuje przedmiot zamówienia zostały wyłączone balkony określone w projekcie jako typ 11 – 4 szt., typ 18 – 4 szt

rysunek 1 – rzut parteru
rysunek 2 – rzut 3 piętra

Źródło i więcej informacji o projekcie: https://cztbs.logintrade.net/zapytania_email,111835,f3a36174efba678f6d1783fa770429c6.html