Odpowiedź “szkoły” do zgłoszonej petycji w sprawie tornistrów i szafek

Bardzo sprawnie, gdyż już w cztery dni od wysłania petycji otrzymaliśmy od Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej informację zwrotną. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Panu Dyrektorowi bardzo dziękujemy za bardzo sprawne udzielenie odpowiedzi i rzetelne podejście do sprawy. Poniżej przedstawiamy jej treść.

Petycja przesłana 1 stycznia do Pana Dyrektora jest dostępna tutaj: szkola_petycja_01012017

Odpowiedź również umieściliśmy w pliku pdf: szkola_odpowiedz_05012017

————————————————————————

Szanowni Państwo
Bardzo dziękuję za wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące pracy szkoły. Postaram się w miarę możliwości dopasować ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów.

Odpowiadając na pierwszą Państwa prośbę dotyczącą indywidualnych szafek dla każdego ucznia, muszę poinformować, że już kiedyś myśleliśmy nad takim rozwiązaniem. Niestety, w naszej szkole funkcjonuje system dwuzmianowy, a biorąc pod uwagę tylko jedną salę lekcyjną, w której uczy się około 50 dzieci /I zmiana 25 oraz II zmiana 25 uczniów/, proszę pomyśleć, gdzie taka ilość szafek ma się zmieścić w jednej sali lekcyjnej… Była też propozycja ustawienia szafek w holach i korytarzach szkoły, ale niestety są one zbyt wąskie i na takie rozwiązanie nie zezwalają przepisy BHP oraz SANEPID-u.

Drugim problemem są przeładowane tornistry. Zgadzam się z Państwem, że tornistry uczniów są ciężkie, ale muszę przyznać też, że uczniowie noszą ze sobą bardzo dużo zbędnych rzeczy. Wiele razy przeglądałem tornistry uczniów, w których znajdowałem dwa piórniki zawierające 24 kolory kredek i drugie tyle pisaków oraz innych przyrządów, a także książek i albumów. Uczniowie niepotrzebnie je dźwigają, zatem zwracam się także do Państwa o przeglądanie tornistrów dzieci. Chwili obecnej uczniowie po ustaleniach z nauczycielem mogą pozostawiać podręczniki w szkole, jeżeli nie będą korzystać z nich w domu.

Pomysł wyrywania stron z książek nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, mają one służyć trzem rocznikom i nie są indywidualną własnością danego ucznia. Poza tym uczniowie powinni uczyć się dbałości i szacunku do książek, nie możemy wyrabiać u dzieci nawyków niszczenia ich.

Odpowiadając na trzecią Państwa prośbę, dotyczącą przeprowadzenia badania uczniów klas czwartych pod kątem wad postawy, informuję że podejmę działania aby takie badanie zostało przeprowadzone w 2017 roku. W przypadku dużej ilości dzieci z wadami, zwrócę się do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowych godzin na przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Wady postawy mogą być bardzo różne: skolioza, lordoza, kifoza, czy płaskostopie i inne, ale dla każdej z nich zajęcia wychowania fizycznego są wskazane. Celem tych zajęć jest ogólny fizyczny rozwój wszystkich uczniów oraz realizacja podstawy programowej wychowania fizycznego zatwierdzona przez MEN. Aby korygować wady postawy uczniowie musieliby być podzieleni na grupy i uczestniczyć w adekwatnych zajęciach przeznaczonych dla dzieci ze stwierdzoną wadą..

Bardzo dobrymi ćwiczeniami są zajęcia na basenie, jednak duża liczba uczniów rezygnuje z udziału w tych zajęciach.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Jarosław Kłosiński

————————————————————————

Podpisy pod petycją zbieraliśmy w tym artykule: https://www.ekozieglowy.pl/petycja-w-sprawie-szafek-szkolnychzmniejszenia-ciezaru-tornistra/