Koziegłowy i Czerwonak – obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików

Na terenie miasta Poznań znaleziono martwego dzika. Jak się okazało służby weterynaryjne potwierdziły, że padły dzik znaleziony w jednej z północno zachodnich dzielnic Poznania – Umultowie jest zakażony wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. W związku z tym faktem Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu Grzegorz Wegiera wydał stosowne rozporządzenie  dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego. Obszarem skażonym objęte zostały tereny miasta Poznania oraz miejscowości Czerwonak i Koziegłowy.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU

Z uwagi na fakt, że tereny zielone miasta Poznania i okolic w tym lasy są  często odwiedzane przez spacerujących czy preferujących uprawianie sporu na łonie natury poznaniaków przypominamy o zasadach zachowania w przypadku  znalezienia padłego dzika w lesie:

– Jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

– Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;

– Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego, starosty, burmistrza lub wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

Przypominamy także:

– W lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadów żywnościowych;

– Należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

– Nie spuszczać psów ze smyczy;

– Należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;

– Należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Marta Ceglarek
WIR

Powyższa treść została przekopiowana ze strony: https://agronews.com.pl/artykul/padly-dzik-z-asf-znaleziony-na-terenie-poznania