Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych “Dbam o Zdrowie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Temat: „DBAM O ZDROWIE”.
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych.
Cel: promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego.
Technika plastyczna: dowolna, format A-4 lub A-3.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.06.2016r. (sobota) ok. godz. 13:00,

podczas V Festynu Zdrowotnego „DZIEŃ ZDROWIA w gminie Czerwonak”, który odbędzie się na terenie przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach.

Podpisane prace (tj. tytuł konkursu, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły) prosimy przekazać do:
GOPS w Czerwonaku, Plac Zielony 1
lub Sekcji Profilaktyki i Terapii GOPS, Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82 w terminie do 31.05.2016r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone upominkami ufundowanymi ze środków Gminnego Programu Promocji Zdrowia ZDROWA GMINA CZERWONAK na lata 2014-2020.