Koniec uciążliwości na ul. Piłsudskiego i ul. Piaskowej

Dobiegają końca roboty związane z remontem nawierzchni na ul. Piłsudskiego i ul. Piaskowej w Koziegłowach. Jeszcze dziś firma wykonująca roboty będzie w dużym zakresie wypełniała asfaltem miejsca napraw nawierzchni. Jutro (30.12.2016) powinny odbywać się prace wykończeniowe oraz porządkowe.

Prace zaplanowane były w budżecie gminy na ten rok a umowa z wykonawcą, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, została podpisana na początku września. Chociaż sam termin bezpośredniej realizacji był krótki, to zawarcie umowy z dość dużym wyprzedzeniem, w naszym zamiarze, miało gwarantować płynne dostosowanie się do zakończenia przebudowy ul. Gdyńskiej. Firma która wygrała przetarg, mimo tego że wykazała się odpowiednim doświadczeniem i potencjałem, zwlekała z rozpoczęciem prac, uzasadniając to brakami kadrowymi. Termin zakończenia remontu był przewidziany na 15 grudnia. Oczywiście z tytułu niedotrzymania terminu zakończenia robót naliczone zostaną wykonawcy kary umowne.

Zakres prac był duży, ponieważ nawierzchnia na całej długości ulicy Piłsudskiego oraz Piaskowej posiadała liczne poprzeczne pęknięcia, które powiększały się zwłaszcza po okresie zimowym. Pęknięcia te były wynikiem uszkodzenia podbudowy betonowej, dlatego aby w skuteczny sposób ja naprawić konieczne było wyfrezowanie jej na pełną głębokość i ułożenia geosiatki, zgodnie z nowoczesnymi technologiami i wymaganiami jakościowymi. Działania powierzchowne byłyby mało skuteczne i w niedługim czasie doprowadziłyby do odnowienia się spękań. Zlikwidowanie tych poprzecznych spękań poprawi komfort przejazdu, jednak mamy świadomość, że pełen komfort osiągniemy po całkowitej wymianie nawierzchni. Dzięki obecnie prowadzonym robotom zmniejszy się zakres planowanej na lata 2017-2018 kompleksowej przebudowy ul. Piłsudskiego. Z jednej strony ułatwi to i przyspieszy w przyszłości wymianę wierzchniej warstwy asfaltu wzdłuż biegu ulicy, a z drugiej strony – już dziś poprawi jakość i stan techniczny jezdni.

Mając świadomość, że te kilkanaście dni bardzo utrudniało przejazd pojazdów na remontowanych odcinkach w imieniu własnym oraz firmy prowadzącej prace pragniemy jeszcze raz przeprosić Państwa za powstałe utrudnienia, jednocześnie dziękując za dużą wyrozumiałość i cierpliwość z Państwa strony.
Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości dróg na terenie gminy, co niestety wiąże się z powstawaniem utrudnień, których skala w zależna jest od zakresu i technologii robót.
Jednocześnie informujemy, że roszczenia z tytułu ewentualnych szkód w pojazdach pokrywane będą z polisy wykonawcy.

Informacja: czerwonak.pl