Komunikacja miejska w okresie świąteczno-noworocznym

Komunikacja miejska i podmiejska w okresie świąteczno-noworocznym od 24 grudnia 2020r. do 6 stycznia 2021r., będzie funkcjonowała ze zmianami. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące komunikacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

24 grudnia (czwartek) WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska funkcjonuje według sobotniego rozkładu jazdy z następującymi ograniczeniami:

• Linie tramwajowe dzienne – tramwaje kursują do godz. 16:00,

• Linia tramwajowa nr 16 – kursuje co 20 minut,

• Od godz. 16.00 kursują tramwaje linii 201 – przez całą noc co 30 minut,

• Linie autobusowe nr 125, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 320, 321, 322 i 911 kursują do godz. 16:00,

• Linie autobusowe nr 154 i 158 kursują do około godz. 17:00,

• Linie autobusowe nr 155, 173, 177, 178, 180, 189 i 195 kursują do godz. 21:00,

• Linie autobusowe nr 180, 184, 611, 703, 705, 707, 811, 812 i 813 kursują od około godz. 15.00 – bez wjazdów pod centra handlowe.

• Linie autobusowe nr 348 i 727 kursują bez ograniczeń,

Od godz.16.00 kursują autobusy linii nocnych: 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 243 i 251 co 30 minut oraz 236, 240, 242, 244, 245, 246, 249 i 252 co 60 minut. Linie nocne od godz. 23:00 do godz. 6:00 – funkcjonują według rozkładu jazdy z soboty na niedzielę i następnie do godz. 12:00 w Boże Narodzenie , 25 grudnia (piątek).

Zmiany w komunikacji nocnej:

• Linia 232 do godz. 21:00 – autobusy będą dojeżdżać do Franowa,

• Linia 233 do godz. 21:00 autobusy co 90 minut kursują do Zielińca, a co 30 minut do Mogileńskiej,

• Linia 237 do godz. 21:00 kursuje w relacji Starołęka – Koziegłowy,

• Linia 238 do godz. 21:00 autobusy będą dojeżdżać do Franowa,

• Linia 239 w godz. 21:00 – 23:00 wykona dodatkowe kursy do Kiekrza,

• Linia 243 w godz. 16:00 – 21:00 kursuje tylko do os. Dębina, od godz. 21:00 kursuje co 60 minut do Lubonia,

• Linia 244 do godz. 23:00 kursuje co 60 minut,

• Linia 245 do godz. 23:00 kursuje co 60 minut,

• Linia 247 od godz. 17:00 co 60 minut, od 23:00 kursuje wg rozkładu z soboty na niedzielę,

• Linia 248 do godz. 21:00 kursuje co 30 minut naprzemiennie do Boranta i Radojewa.

Komunikacja podmiejska

Obowiązuje sobotni rozkład jazdy z następującymi zmianami:

• Linie autobusowe nr 431, 432, 501, 527, 560, 602, 603, 610, 611, 614, 651, 701, 702, 703, 705, 707, 716, 729, 802, 804, 811, 812, 832, 833, 901, 902, 904, 905 i 907 kursują do około godz. 21:00,

• Linie autobusowe nr 704 i 729 kursują wg roboczego rozkładu jazdy,

Nie kursują autobusy na liniach nocnych nr 241, 250, 253 i 257, linia 239 nie kursuje do przystanku do Starzyn, linia 251 nie kursuje do Plewisk.

25-26 grudnia (piątek-sobota) BOŻE NARODZENIE, II dzień BOŻEGO NARODZENIA

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska funkcjonuje według świątecznego rozkładu jazdy z następującymi ograniczeniami:

Do godz. 12:00 funkcjonuje komunikacja nocna z zachowaniem częstotliwości jak w godzinach nocnych. Linia 233 w godz. 5.00 – 8.00 dodatkowe kursy co 90 minut do Zielińca. Linia 239 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje co 30 minut w relacji Poznań Główny – Ogrody. Linie 232 i 238 w godz. 8:00 – 12:00 kursują do Franowa. Linia 237 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje do Koziegłów co 30 minut. Linia 243 w godz. 8:00 – 12:00 kursuje co 30 minut w relacji Poznań Główny – os. Dębina. Linia 248 od 8.00 do 12.00 co 30 minut kursuje naprzemiennie do Boranta i Radojewa.

• Linie tramwajowe nr 1, 10, 11, 14, 15 i 18 nie kursują przez cały dzień,

• Linie tramwajowe nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 i 17 kursują od godz. 12.00,

• Linie autobusowe nr 144, 145, 150, 152, 157, 159, 165, 179, 181, 183, 185, 190 i 194 nie kursują przez cały dzień,

• Linie autobusowe nr 155, 156, 161, 166, 173, 177, 178, 180, 186, 189, 195, 322, 833 i 834 kursują od godz. 8.00,

• Linie autobusowe nr 125, 146, 148, 149, 154, 158, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 182, 184, 191, 193, 196, 198, 320, 321 i 911 kursują od godz. 12.00,

• Linie nr 348 i 727 kursują bez ograniczeń cały dzień,

• Linie autobusowe nr 180, 184, 611, 703, 811, 812 i 813 nie kursują pod centra handlowe.

W noce z 25/26 (piątek/sobota) grudnia i z 26/27 (sobota/niedziela) grudnia komunikacja nocna funkcjonuje według rozkładu jazdy z soboty na niedzielę. Kursuje linia nr 201.

Komunikacja podmiejska

Obowiązuje świąteczny rozkład jazdy z następującymi zmianami:

• Linie nr 241, 250, 253 i 257 kursują w noce z 25/26 i 26/27 według rozkładu jazdy z soboty na niedzielę.

27 grudnia (niedziela)

Komunikacja miejska i podmiejska funkcjonuje według świątecznego rozkładu jazdy bez ograniczeń.

Źródło: JAK BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ KOMUNIKACJA MIEJSKA W ŚWIĘTA? (miastopoznaj.pl)