“Dyrekcja szpitala robi co może, aby wszystkie zapasy były uzupełniane na czas”

Ponieważ pojawiły się osoby, które podważały przekazywane przez nas informacje o tym, że w szpitalach poznańskich nie brakuje na wyposażeniu maseczek ochronnych jak i wody. Wysłaliśmy pytanie do Dyrekcji i Wojewody oraz Ministerstwa Zdrowia. Na dzień dzisiejszy odpowiedział nam jedynie Gabinet Wojewody. Poniżej treść udzielanych odpowiedzi:

Pytanie: Czy faktycznie jest tak, że w Państwa szpitalu brakuje maseczek, czy też wody i potrzebują Państwa wsparcia od mieszkańców?

Odpowiedź: w szpitalu nie brakuje maseczek lub wody. Z naszych informacji wynika, że dyrekcja szpitala robi co może, aby wszystkie zapasy były uzupełniane na czas. Oczywiście, wiemy z jakim natłokiem przypadków mamy do czynienia, dlatego zrozumiałym jest, że im więcej tego sprzętu, tym lepiej. W ostatni weekend do Poznania dotarł transport tych środków, czekamy na kolejny. 

Pytanie: Czy zamiast opierać się na zbiórkach niezależnych, organizowanych przez nieznane osoby mogą Państwo wyznaczyć jedną lub dwie osoby u Państwa, która będzie się taką zbiórką oficjalnie zajmować, tak aby mieszkańcy mogli bezpośrednio do Państwo donosić wymagany sprzęt?

Odpowiedź: Urząd nie prowadzi zbiórek. Wojewoda popiera oddolne inicjatywy ludności, która czując taką potrzebę wykorzystując swoje doświadczenie i sprzęt np. szyje maseczki. Przykład: Zespół Szkół Odzieżowych. Wojewoda codziennie odbywa video konferencję z MSWiA, które na bieżąco jest informowane o potrzebach w każdym rejonie Polski.

Odpowiedzi udzielił: Maciej Parysek, Gabinet Wojewody