Do 150 samochodów ciężarowych na dobę do hali Bros w Janikowie

19 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zamieścił do publicznego wglądu decyzję jaką podjął 7 kwietnia w zakresie zwiększenia liczby pojazdów ciężarowych obsługujących halę firmy Bros w Janikowie z 15 sztuk do 150 sztuk na dobę. Burmistrz pozytywnie odniósł się do decyzji środowiskowej.

Obwieszczenie można pobrać stąd – link do decyzji (PDF).

Powyższa decyzja Burmistrza jest konsekwencją uruchomienia postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w tej sprawie z dnia 16 grudnia 2020 roku a wydana na jej podstawie.

Informacje o uruchomieniu postępowania dostępne są tutaj.

Przed Burmistrzem Swarzędza jeszcze najważniejsza decyzja. 11 stycznia 2021 roku Burmistrz publicznie poinformował o uruchomieniu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia Bros na środowisko.

Dokument dostępny jest tutaj.

Można założyć, że opinia Burmistrza zostanie przedstawiona jeszcze przed wakacjami. To, że część hali firma Bros przeznaczy na produkcję, a cześć na swoje magazyn wydaje się być nieuniknione. Do tego dąży firma. Gmina Swarzędz nie chce również płacić 100 milionów złotych odszkodowania, a tak mogłoby się stać gdyby hala nie mogła być przez firmę używana. Najprawdopodobniej warunki środowiskowe będą wskazywały na “nieznaczący” negatywny wpływ działań firmy Bros na okoliczne środowisko i firma rozpocznie swoje prace na terenie swojej hali.

Czy mieszkańcy powinni się obawiać bliskości hali Bros? Z pewnością jeżeli zostanie uruchomiona produkcja i firma zacznie magazynować w niej swoje produkty to dojazd 150 samochodów ciężarowych w ciągu doby może trochę wpłynąć na hałas i wydzielanie spalin. Podjeżdżając pod górę załadowany tir trochę spalin z siebie wydobędzie. Z komentarzy pracowników firmy również można wyczytać, że w halach w których się pracuje “śmierdzi”. Śmierdzieć ma też w okolicach hal. Takie informacje dostępne są w opiniach firmy.

Ale z drugiej strony. Jest inwestor, który na działkach tuż za Brosem planuje wybudować 54 budynki mieszkalne. Burmistrz Gminy Swarzędz właśnie nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania jego planów na środowisko. Informacja o decyzji Burmistrza dostępna jest tutaj.