Awaria za awarią, efekt zarządzania Gminą przez Marcina Wojtkowiaka

W Gminie doszło do kilku awarii infrastruktury technicznej. Wody nie było w Owińskach, Bolechówku, Bolechowo-Osiedle. Brak wody wydaje się najbardziej odczuli mieszkańcy Owińsk. Mieszkańcy w komentarzach zarzucają Gminie, że budują boiska a nie modernizują infrastruktury. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że sołtys Owińsk – Pan Jan Ratajczak, bliski kolega Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka i Piotra Stańczaka (Dyrektor Akwenu) nie mieszka w Owińskach. Według zapisów wygląda na to, że jest to niezgodne ze statutem Sołectwa i tak być nie powinno.

Źródło: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2014/2271/akt.pdf

Z informacji przekazanych przez Akwen Czerwonak, Sołtys Owińsk, Pan Jan Ratajczak jest ich pracownikiem. W Akwen Czerwonak jest Menedżerem Sportu. No tak, na jego odwołanie przez Wójta z funkcji sołtysa mieszkańcy Owińsk nie mają co liczyć 😉 . Sam też jak widać nie ma zamiaru złożyć rezygnacji. Pozostaje współczuć mieszkańcom Owińsk.

Link do profilu FB Owińska: https://www.facebook.com/owinskatuchcesiezyc

Link do wpisu FB Akwenu: https://www.facebook.com/akwenczerwonak/posts/5152442161493644

Link do ostatniego wpisu Wójta Gminy Czerwonak – Marcina Wojtkowiaka. https://www.facebook.com/wojt.marcin.wojtkowiak/posts/pfbid0qhZTdgVxFKP1xGEP9Hmdus63GJT32rG7Af3AUVmuJhbQMtLEReLCp5cRzj98uWb2l