Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski – odpowiedzi przewodniczących klubów

W zeszłym tygodniu wysłaliśmy do Radnego Gminy, byłego Wójta Gminy Czerwonak, Przewodniczący lokalnego Klubu Radnych PiS i Niezależnych – Pana Jacka Sommerfelda oraz Radnego Gminy i Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej w Czerwonaku – Pana Łukasza Zarzyckiego pytanie o to jaki ich zdaniem na mieszkańców Koziegłów będzie miał wpływ wybór na Prezydenta Polski kandydata z ich klubu politycznego oraz w jaki sposób mieszkańcy mogą to odczuć?

Zapytanie wysłaliśmy na adresy e-mail radnych utworzone w Urzędzie Gminy. W wiadomościach prosiliśmy o udzielenie odpowiedzi do 7 lipca. Odpowiedź otrzymaliśmy na chwile obecną jedynie od Pana Jacka Sommerfelda. Poniżej zamieszczamy całą jej treść.


Tak naprawdę już teraz każdy mieszkaniec Koziegłów, gminy Czerwonak, całego kraju jest beneficjentem zmian, jakie zapoczątkował Prezydent Andrzej Duda w 2015 roku. Powiem, krótko – za Prezydentem Andrzejem Dudą przemawia jego wiarygodność i dotychczasowe dokonania, jakie realizował przy współpracy z Rządem RP m.in.:

* wsparcie emerytów (obniżenie wieku emerytalnego, 13 emerytura);

* polepszenie sytuacji rodzin (500 +, wyprawka dla ucznia, obniżenie podatków – w tym 0% PIT dla młodych);

* zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków;

* wzrost płacy minimalnej oraz stawki godzinowej;

* zwiększenie bezpieczeństwa Państwa (dobra współpraca Transatlantycka, inicjatywa Trójmorza, wzmacnianie niezależności energetycznej, umacnianie pozycji Polski w UE);

* zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych;

* reforma sądownictwa;

* rozwój wsi;

* #Dudapomoc – bezpłatna pomoc prawna;

* kultywowanie polityki historycznej; godne reprezentowanie Polski

Jego prezydentura jest gwarancją dobrej współpracy między Rządem a Prezydentem, a co za tym idzie spokoju, ładu i dalszego rozwoju gospodarczego naszego kraju. Ważnym aspektem jest gwarancja bezpieczeństwa dla rodzin poprzez stanowczą postawę Prezydenta wobec prób ingerencji środowisk LGBT w wychowanie i indoktrynację dzieci.

Popierając kandydaturę Andrzeja Dudy na kolejną kadencję, wybieramy: godne życie rodzin, realizację Planu Dudy – inwestycje, które przełożą się na wiele nowych miejsc pracy, kontynuację polepszania sytuacji materialnej Polaków, podtrzymanie wsparcia samorządów (np. finansowanie Programu budowy dróg lokalnych, żłobek w każdej gminie), dalszy proces naprawy Państwa, przywracanie narodowej dumy.

Wybierając Andrzeja Dudę mamy pewność dalszego rozwoju Polski. Jacek Sommerfeld


Panu Jackowi Sommerfeldowi dziękujemy za przesłanie odpowiedzi. Jak tylko otrzymamy wiadomość od Pana Łukasza Zarzyckiego poinformujemy o tym Państwa.