Znaleziono dowód osobisty [dowód odebrany]

[Aktualizacja: Dowód został już odebrany]

Znaleziono dowód Pana Gerarda Kurtiak. Gdyby ktoś z mieszkańców znał Pana Gerarda dowód może odebrać u Pana Marcina. Kontakt pod nr. 668102883