Zakład Karny w Koziegłowach – nabór do Służby Więziennej

Zakład Karny w Koziegłowach poszukuje osób do pracy.

Służba Więzienna to licząca już 100 lat formacja mundurowa, która pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Obecnie formacja objęta jest na szeroką skalę programem modernizacyjnym, na który przeznaczono ponad 1,5 mld złotych. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa więzień przez ich doposażenie w nowoczesny sprzęt, uzbrojenie oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Program pozwolił również na zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. A kadra więzienna jest największą siłą formacji.

Wymagania, jakie stawiane są kandydatom do Służby Więziennej, to:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 18 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (minimum średnie),
 • zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Korzyści, wynikające z przynależności do Służby Więziennej, to:

 • stałe zarobki,
 • stabilność zatrudnienia,
 • zasiłek na zagospodarowanie w momencie przejścia do służby stałej,
 • dopłata do wypoczynku,
 • system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków,
 • pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w służbie stałej,

Szczegółowych informacji na temat naboru do służby udziela dział kadr
Zakładu Karnego w Koziegłowach: 61811 14 54

Swoje zgłoszenia można również przesyłać na adres: oisw_poznan_nabor@sw.gov.pl