Specjalista ds. zintegrowanego systemu zarządzania

Miejsce pracy: (gmina Czerwonak)

Obowiązki:

 • Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie standardów jakościowych, środowiskowych oraz polityk i procedur systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 oraz ISO 14001,
 • Wdrażanie nowych standardów w zakresie jakości zgodnie z wymaganiami klientów lub strategią rozwojową firmy,
 • Koordynowanie prac Działu Kontroli Jakości, w tym postępowania z reklamacjami klientów,
 • Analizowanie danych i raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie systemu jakości i środowiska,
 • Planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych i audytów dostawców,
 • Współpraca z kadrą kierowniczą, przygotowywanie przeglądów zarządzania,
 • Reprezentowanie firmy przy audytach certyfikujących i audytach klientów,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w obszarze jakości i środowiska,
 • Wdrażanie, koordynacja i ocena działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Opracowywanie i nadzór nad dokumentacją systemową.

Wymagania:

 • Przynajmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość norm ISO 9001 oraz ISO 14001,
 • Umiejętność zastosowania w praktyce wymagań tych standardów,
 • Doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych systemów zarządzania,
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość i umiejętność wykorzystywania narzędzi jakości,
 • Podstawowa znajomość wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • Mile widziana znajomość norm dotyczących spawalnictwa.

Źródło i aplikacja: https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-zintegrowanego-systemu-zarzadzania-poznan-okolice-czerwonak-pow-poznanski-kozieglowy-pow-poznanski,oferta,6912205