Oszustwa wyborcze – jak postępować?

Do oszustw wyborczych może dojść wszędzie. Nawet w naszej Gminie.

Gdyby więc Państwo zauważyli jakiekolwiek “nieprawidłowości” w lokalach wyborczych zalecamy natychmiast zgłaszać je komisji wyborczej, jednocześnie Policji oraz do osób z Ruchu Kontroli Wyborów. Telefony podane są poniżej. Poinformowanie Ruchu Kontroli daje pewność, że wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji zajmą się profesjonalnie przygotowane osoby.

Źródło: http://ruchkontroliwyborow.pl/

A to, że w punktach wyborczych wszystko jest możliwe pokazuje filmik poniżej:

Informacje o Ruchu Kontroli Wyborów: http://ruchkontroliwyborow.pl/