Kolejna działka przy Kościele na sprzedaż

Aktualizacja: godzina 20:50

Na portalu OLX pojawiła się kolejna oferta sprzedaży działki. Tym razem na sprzedaż wystawiona została działka o wielkości ok 2800 metrów. Obecnie praktycznie w całości zalesiona.

Obecne przeznaczenie tej działki to teren zieleni izolacyjnej (ok 2700 metrów) i fragment cmentarza komunalnego (ok 100 metrów).

Wójt Gminy Czerwonak – Marcin Wojtkowiak w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak oznaczył ten teren jednak jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy uchwalenie przez Radnych Studium pozwoli właścicielom terenów oznaczonych jako “zabudowa mieszkaniowa” usuwać drzewa bez konieczności otrzymania już innych zgód prosimy o takie informacje. Trochę obawiamy się, że uchwalenie tego Studium w takiej formie właścicielom właśnie na to pozwoli.

Jutro jest spotkanie organizowane z Zarządem Osiedla Leśnego. Jeżeli uda się tą kwestię ustalić poinformujemy Państwa.

Informacja z zapytaniem została przesłana do nas od mieszkańca. Dziękujemy.

Mapka z kierunkami z której zrobione zostało zdjęcie dostępna jest tutaj: czrysunekkierunki20210224topocompressed.pdf (czerwonak.pl)

Aktualizacja: godzina 20:45.

Z mapki wynika, że większość obecnych terenów na których obecnie rosną drzewa zostały w Studium oznaczone jako tereny “zabudowy mieszkaniowej”.