Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu do Poznania – Grupa SUEZ

Grupa SUEZ poszukuje obecnie kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, ul.Energetyczna 5, Poznań

W swojej pracy będziesz odpowiadać za:

• Realizację celów wyznaczonych dla obszaru utrzymania ruchu. Współpracę z innymi działami w celu zapewnienia realizacji celów Instalacji.

• Realizację ustalonego planu przeglądów, napraw i konserwacji, wykonywanie zleconych prac w obszarze elektrycznym i automatyki, wykonywanie napraw aparatury pomiarowej oraz urządzeń i układów elektrycznych.

• Wykonywanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji do 1kV.

• Diagnostykę maszyn i urządzeń w obszarze elektrycznym, proponowanie usprawnień i rozwiązań wynikających z diagnozy.

• Wykonywanie nowych instalacji i modyfikacji wg standardów okablowania i wymogów technicznych.

• Wykonywanie testów, kalibracji i kontroli funkcjonalnych aparatury pomiarowej zainstalowanej na Instalacji.

• Utrzymywanie we właściwej kondycji technicznej urządzeń monitoringu emisji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami.

• Współudział w przeprowadzaniu analiz awarii i formułowaniu wniosków.

• Kontrolę i nadzór nad pracami prowadzonymi przez zewnętrznych wykonawców w obszarze elektrycznym.

• Wprowadzenie danych na temat zrealizowanych prac do systemu CMMS.

• Nanoszenie zmian i modyfikacji w dokumentacji technicznej.

Oczekujemy od Ciebie:

• Wykształcenia co najmniej średniego technicznego, kierunek: elektryka, energetyka;

• Co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku elektryka;

• Dobrej znajomości obsługi komputera, umiejętności obsługi programów informatycznych typu CMMS;

• Umiejętności czytania dokumentacji technicznej i sporządzania rysunków technicznych;

• Wysokiej zdolności komunikacji, utrzymywania relacji i współpracy;

• Zdolności szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji;

• Nastawienia na realizację celów i zadań;

• Umiejętności obsługi następujących urządzeń: mierników typu multimetr, kamer termowizyjnych, testerów kolejności faz, lutownic;

• Uprawnień SEP w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń dla napięć do 1kV;

• Gotowości do poszerzania zakresu posiadanych uprawnień z zakresu obsługi urządzeń i wyposażenia będącego na terenie zakładu;

• Gotowości do pracy w systemie 2-zmianowym.

Pracując z nami możesz liczyć na:

• Przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy;

• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;

• Regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS;

• Prywatną opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę;

• Prywatną opiekę medyczną dla Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach;

• Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach;

• Atrakcyjne świadczenia z Funduszu Socjalnego.

Źródło: https://www.olx.pl/oferta/elektryk-w-dziale-utrzymania-ruchu-do-poznania-grupa-suez-CID4-IDDkE4U.html