Asystent/-ka ds. księgowo-administracyjnych

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twój zakres obowiązków

 • ewidencja sprzedaży, obsługi Odbiorców w zakresie rozliczenia i wystawiania faktur sprzedażowych,
 • współprowadzenie procedur księgowych i dokumentacji księgowej według obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości,
 • pomoc w zakładaniu i prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,
 • pomoc przy księgowaniu operacji gospodarczych,
 • przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych,
 • pomoc przy sporządzaniu deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie ewidencji urlopów

Nasze wymagania

 • wykształcenia kierunkowego (obszar finansów, rachunkowości, ekonomiczne),
 • mile widziana doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomości podstaw księgowości i ogólnej wiedzy z prawa podatkowego,
 • dobrej znajomości MS Office (szczególnie MS Excela),
 • mile widziana znajomość programu Symfonia,
 • skrupulatności, spostrzegawczości, samodzielności w działaniu, komunikatywności,
 • zaangażowania, asertywności, dobrej organizacji pracy,
 • dążenia do rozwoju zawodowego i otwartości na zmiany.

Źródło: https://www.pracuj.pl/praca/asystent-ka-ds-ksiegowo-administracyjnych-kozieglowy-pow-poznanski,oferta,1000779799